Monteringsanvisning

ThermoReflekten skall monteras som en tradionell byggfolie enligt gällande byggnorm så att inte mögel eller annan tillväxt uppstår. Använd gärna distansläkt av aluminium eller annan icke organiskt material i fuktiga miljöer för att undvika tillväxt av mögel. Strimlor av ThermoReflekt funkar ypperligt som distanser.

Normalt är principen för en korrekt isolerad vägg med tradionell isolering (mineralull) räknat från insidan så här: Ytskikt- ångspärr(plastfolie) - isolering - vindpapp - luftspalt – ytskikt utsida.

Med ThermoReflekten gör du följande:
Ytskikt - luftspalt  - ThermoReflekt - luftspalt - vindpapp - luftspalt  - ytskikt utsida. Försök att få till minst 15mm. Större luftspalt skapar bättre R-värde.

Om det är lite utrymme så använd ThermoReflekt ULTRA som isolering. Den bygger på 3 lager av aluminiumfolie och 2 lager av bubbelplast. Den kan även användas om ena sidan kommer att ligga mot ytan. R-värden minskar med ca 30%. Perfekt att använda vid isolering av bilar då utrymmet är begränsat. Om det finns möjlighet till en liten luftspalt skall den vara mot karossen för bäst effekt.

 

Verktyg och monteringstillbehör:

Kniv, häftpistol 12mm klammer, mätband.

För att fästa och täta mot plåt använd dubbelhäftande butyltejp.

För att täta skarvar mm använd aluminiumfolietejp eller vanlig byggfolietejp.

Alternativ 1

ThermoReflekten rullas ut horisontellt. Mät väggen och skär till ThermoReflekten. Tänk på att ta till lite extra.

Börja högst upp på väggen då det är enklare att skära till ThermoReflen vi golvet. Häfta fast ThermoReflekten mitt på regelns insida så att en luftspalt bildas mellan vindpappen och kommande innervägg. Rullas runt regeln och häftas igen på regelns mitt så en luftspalt bildas. Häfta även fast ThermoReflekten i övre längsgående regeln. Fortsätt till hela väggen är täckt.

Gör likadant med nästa våd. Häfta fast ThermoReflekten i nedre längsgående regeln. Tejpa skarvarna och över där du har häftat med aluminiumfolietejp för att få ett bra tätskikt.


 

Alternativ 2

Sätt upp distansbrädor (läkt) på regelns insida för att skapa en luftspalt mellan vindpappen och ThermoReflekten. Skär till ThermoReflekten så att den går över läkten med 5mm. Börja upptill med att häfta fast ThermoRefläkten i  övre längsgående regeln. Fortsätt med att häfta fast ThermoReflekten med 10cm mellanrum i distansbrädan. Avsluta med att häfta fast den i nedre längsgående regeln.

Tejpa över skarvar och där du har häftat med aluminiumfolietejp för att skapa ett ordentligt tätskikt.

Använd 12mm klammer.


Bildspel

  • Användningsområde för ThermoReflekt
  • Thermoreflekt på vägg
  • ThermoReflekt för tak
  • ThermoReflekt TAK
  • Montering av ThermoReflekt Ultra
  • ThermoReflekt Ultra
  • ThermoReflekt montering