Produktinformation

Isoleringseffekt mäts i form av R-värden (Resistance heat flow=motstånd mot värmeförlusterför installationer), varvid hänsyn tas till hela konstruktionen bestående av isoleringsmaterial, byggnadsmaterial och luftrum. R-värdet testas i laboratorier enligt metoden guarded hot box. Ju högre R-värde desto bättre! Isoleringsmaterial har mycket varierande R-värden, och därför är det viktigare att välja isolering utifrån isoleringens R-värde än tjocklek. Så t ex för att uppnå R-17½ med glasfiberull behövs ca 14 cm tjocklek, medan R-17½ med tegelstenar uppnås först vid ca 90 cm, och med ThermoReflekt Polynum Big uppnår man R-17½ med en tjocklek på 0,8 cm och 1,5-3 cm luftspalt på vardera sida om ThermoReflekten.

R-värden för några olika material?

Precis som alla andra material skall ThermoReflekt installeras på ett korrekt sätt. Installationsanvisningar längre fram.

Låt oss nu se vilken tjocklek av ett antal andra isoleringsmaterial som ger en jämförbar isoleringseffekt med våra ThermoReflekt-produkter

R-värde R-16 R-17½ R-22
ThermoReflekt SUPER 4mm BIG 8mm ULTRA 16mm
Glasfiberull 12½ cm 13½ cm 17 cm
Stenull 11½ cm 12½ cm 15½ cm
Frigolit 9 cm 10 cm 12½ cm

Installationsanvisning:

ThermoReflekten är även en fukt/ångspärr så det är viktigt att man hanterar den enligt gällande byggnormer som en traditionel fukt/ångspärr. Principen för en traditionellt (mineralull) korrekt isolerad vägg ser ut så här (räknat från insidan): Ytskikt- ångspärr(plastfolie) - isolering - vinskydd - luftspalt – ytskikt utsida.

Med ThermoReflekten gör du följande:
Ytskikt - luftspalt  - ThermoReflekt - luftspalt - vindpapp - luftspalt  - ytskikt utsida.

För mer information: Monteringsanvisning


Dokumentation:

Dokumentation ThermoReflekt>> (extern länk till dropbox)

ETA certifikat>> (extern länk till dropbox)

Material Safety Data Sheet (extern länk)


 

Produktbilder