Orderbekräftelse

När du genomfört ditt köp skickas en orderbekräftelse till din mejl. Får du ingen orderbekräftelse samma dag som du gjort din beställning ber vi er kontakta oss, då det kan bero på något fel. När dina varor är packade skickas en bekräftelse via mail.

Personuppgifter

Dina lämnade uppgifter (namn, adress, e-post, tel o s v) lagras i Wiedlands kundregister. Uppgifterna skyddas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter används endast av Wiedland Internethandel AB för att genomföra och säkerställa leveransen av beställd vara. Wiedlands e-handelsplattform bygger på Vismas Spcs webshop+ och ett personuppgiftsbiträdeavtal finns tecknat mellan parterna enligt GDPR-kraven. För mer information se Integritetspolicy.

Paket som inte hämtas ut

Om du väljer att inte lösa ut eller hämta ut paket, skickas det tillbaka till oss efter 14-dagar. Om vi får tillbaka paket som ej blivit utlösta, förbehåller sig Wiedland Internethandel AB rätten att debitera kostnaden för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnader (fn 250 SEK). Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Reklamationer

Är levererad vara felaktig eller skadad kan du reklamera den. Kontakta Wiedland på 019-31 20 20 eller ebutik@wiedland.se för information om hur du går tillväga. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)