Industriprodukter

Vi saluför klibbmattor i passage till miljöer där man är extra noga med att undvika damm- och smutspartiklar, som laboratorier, sjukvårdslokaler, renrum, livsmedelsindustri, m m.

Säkerhetsknivar med keramiskt- eller ett stålblad. Automatiskt infällbara blad eller Big FISH. Detekterbara knivar för livsmedelsindustrin.
För mer information se säkerhetsknivar i sidomenyn till vänster.

Kanalplast och kantskydd för emballering.

 


 

Klibbmattor

Kantskydd

Säkerhetsknivar för livsmedelsindustrin

Övriga säkerhetsknivar hittar du i sidomenyn under säkerhetsknivar.