RISE rapport på ThermoReflekten egenskaper

RISE rapport på ThermoReflekten egenskaper

RISE (Research Institutes of Sweden AB) har testat ThermoReflektens egenskaper och förhållandet mellan luftspalt och produkt. Beräkningarna genomfördes enligt SS-EN ISO 6946:2017, annex D2 (oventilerad spalt) för vägg och takkonstruktion med tre olika nivåer på värmeflöde. Två olika placeringar och fyra olika folier har studerats. Den Multi-folien som RISE har testat finns inte i Sverige.

Lite intressant från studien var att värmemotståndet är relativt högt även under väldigt liten spaltvidd och sedan planar ut när spaltvidden når 60mm. Vidare framgår också att värmeflödet har en relativ svag effekt på värmemotståndet för spalt.

Det man också kan konstatera är att ThermoReflekten en mycket effektiv isolering som inte absorberar fukt, är åldersbeständing, är ångtät, lätt att montera och fri från organiskt material.

Maila till mail@wiedland.se för att ta del av hela rapporten.

2019-07-16 13:07
(0)