Självhäftande skyddsfilm till textilgolv

Självhäftande skyddsfilm till textilgolv

Att skydda textilgolv kan vara lite knepigt men nog så viktigt. Det är svårt att få tejpen att fastna lagom så den inte släpper klibbrester när den tas bort, samtigt skall den sitta kvar.

Med Wiedlands självhäftande skyddsfilm för textilgolv kommer man helt ifrån snubbel- och glidriskerna som fritt liggande golvskydd innebär. Skyddsfilmen är en kraftig film som är lätt att rulla ut och som tål intensiv gångtrafik. Med skyddsfilmen kan textilgolv i rum, salar och korridorer lätt skyddas mot smuts, färg och väta. Häftförmågan ger inga kanter som medför risk för snubbelolyckor. Som tillbehör finns en dispenser som gör utrullningen av filmen snabb och enkel.

Läs mer>>

2020-05-12 08:16