Klibbmatta Walk-N-Clean 65x80cm 60 ark

60 klibbark som är extra effektiva

  • Artnr: 5601
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Walk-N-Clean är en matta 65x80cm med 60 klibbark som är extra effektiva på att fånga upp mycket små smutspartiklar. Klibbarken är monterade på en hård platta med undersida av gummi som säkerställer att den ligger stilla mot underlaget.

De klibbiga arken rivs bort och slängs efterhand som de blir mättade av smuts.
Skosulorna blir mycket effektivt rengjorda från smutspartiklar och damm.
Varje ark är antibakteriellt behandlad för att minska risken för bakterietillväxt.

Walk-N-Clean används i passage till miljöer där man är extra noga med att undvika damm- och smutspartiklar, som laboratorier, sjukvårdslokaler, renrum, livsmedelsindustri, m m.

Walk-N-Clean är även mycket lämplig och effektiv när byggnadsarbete sker i anslutning till lokaler med höga krav på renhet.