Värmeskydd/isolering syftar till att minimera värmetransporterna ledning, strålning och konvektion. Skyddet skapas med hjälp av ett värmeisolerande material.

För bästa isolereffekt måste:
1. Luft förhindras att cirkulera.
2. Förhindra att den kalla och varma ytan har kontakt med varandra.
3. Förhindra att isoleringen absorberar värmen.

ThermoReflekt är en Reflekterande  värmeisolering som motverkar den värmeförlust som uppstår genom att värmestrålning inte absorberas utan reflekteras tillbaka till ca 96% och därmed bromsar värmestrålningens vandring genom konstruktionen, dvs värmeförlusten. ThermoReflekten är även diffusionstät vilket förhindrar ånga/fukt att komma ut i byggkonstruktionen och riskera mögelpåväxt.

På sommaren reflekterar den värmen från tak och fasad att komma in i byggnaden och på vintern motverkar den värmestrålarna att komma ut genom tak och fasad.

ThermoReflekt har ett Europeiskt Tekniskt godkännande ETA - 13/0525 System 3 och DIT 478R/13 utfärdat av INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA. Vår motsvarighet RISE.

ThermoReflekt POLYNUM har Eco Specifier-certifieringarna, där det hänvisas till:

 • Lägre energiförbrukning
 • Utsläppsminskning
 • Avfallsminskning
 • Material som är till 100 % återvinningsbart
 • Material med reducerad livscykel
 • Skapar inte VOC-utsläpp
 • Förbättrar kvaliteten på inomhusmiljön


Fördelar med ThermoReflekt

 • Hög värmereflekterande förmåga. Reflektionskoefficient 96 - 97%
 • Låg emissivitet 0,03-0,05.
 • Enkel att installera, ej hälsofarlig eller obehaglig
 • Tar liten plats/volym vid installation
 • Böjbar, formbar utan verktyg
 • Lättskuren
 • Undviker köldbrygor
 • Inga specialverktyg och/eller skyddsutrustning krävs
 • Ett enda material mot konvektions -, konduktivitets- och strålningsvärmeförluster
 • Helt dammfri
 • Motverkar kondens
 • Tappar ej isolerings förmåga om den blir fuktig eller blöt
 • Motverkar bakterie- och mögeltillväxt
 • Skydd mot radon
 • Töjer sig inte
 • Tålig yta
 • Lätt att hålla ren
 • Låg vikt, därmed lätt att bära
 • Tunn, därför små volymer och billig att frakta
 • Lång hållbarhet
 • Brandklassad, Euro klass B - s2, d0, EN 13501-1-2002

 

ThermoReflekt är Reflekterande Isolering och skall alltid installeras med luftspalter (10-30 mm), och skarvar samt kanter skall tejpas så att de blir täta för att uppnå maximal effekt. Klicka här för att jämföra produkter och luftspalter.

Brandklassad och certifierad enligt:

 • Euro klass B - s2, d0, EN 13501-1-2002
 • BS 476 Part 7
 • BS 476 Part 6
 • AS/NZS 1530.03
 • ASTM E-84
 • ANSI/NFPA 255
 • UL 723

ETA certifikat>> (extern länk till dropbox)

Produktinformation>>

Monteringsanvisningar>>


 

ThermoReflekt SUPER 4mm

ThermoReflekt BIG 8mm

ThermoReflekt ULTRA 16mm

ThermoReflekt IMPACT GOLV

Tejp


 

Certifieringar