Det mest effektiva materialet för isolering av väggar, tak, golv, tak och fasader i nybyggnader eller för renoveringar. Baserat på samma isolerande material, som rymdskepp och satelliter. Lämpligt för tak, väggar och golv av alla typer av byggnader, metallkonstruktioner eller byggnader som kräver absolut kontroll av temperatur och luftfuktighet, t.ex.bostadshus, lager, industribyggnader eller jordbruks- och boskapsanläggningar. ThermoReflekten kan också användas till att isolera VVS/Ventilationsrör. Polynum förhindrar effektivt penetrering av värme på sommaren och dess förlust på vintern, vilket sparar nästan 30% energi.

Polynum® ThermoReflekts isoleringskraft är konstant jämfört med konventionella isoleringar, eftersom de förlorar isoleringskraften efter några år till följd av en mättnad av dammpartiklar och fukt.

- Fukt tränger igenom alla material med absorberande kraft, särskilt ull och fibrer.
- Polynum® ThermoReflekt är inte organisk och avger inte skadliga eller irriterande partiklar.
- Polynum® ThermoReflekt är 100% återvinningsbar, miljövänlig och underhållsfri.
- Den passar till alla konstruktioner och lösningar. Den är lätt, enkel att hantera och monteras med få verktyg (kniv, sax och häftapparat).

Värmeskydd/isolering syftar till att minimera värmetransporterna ledning, strålning och konvektion. Skyddet skapas med hjälp av ett värmereflekterande material.

För bästa isolereffekt måste:
1. Luft förhindras att cirkulera.
2. Förhindra att den kalla och varma ytan har kontakt med varandra.
3. Förhindra att isoleringen absorberar värmen.

ThermoReflekt är en värmereflekterande isolering som motverkar den värmeförlust som uppstår genom att värmestrålning inte absorberas av isoleringen, utan reflekteras tillbaka till ca 96% och därmed bromsar värmestrålningens vandring genom konstruktionen, dvs värmeförlusten. ThermoReflekten är även diffusionstät vilket förhindrar ånga/fukt att komma ut i byggkonstruktionen och riskera mögelpåväxt.

På sommaren reflekterar den värmen från tak och fasad att komma in i byggnaden och på vintern motverkar den värmestrålarna att komma ut genom tak och fasad.

ThermoReflekt har ett Europeiskt Tekniskt godkännande ETA - 13/0525 System 3 och DIT 478R/13 utfärdat av INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA. Vår motsvarighet RISE.

POLYNUM ThermoReflekt har en Eco Specifier-certifiering, där det hänvisas till:

 • Lägre energiförbrukning
 • Utsläppsminskning
 • Avfallsminskning
 • Material som är till 100 % återvinningsbart
 • Skapar inte VOC-utsläpp
 • Förbättrar kvaliteten på inomhusmiljön


Fördelar med ThermoReflekt

 • Hög värmereflekterande förmåga. Reflektionskoefficient 96 - 97%
 • Låg emissivitet 0,03-0,05.
 • Enkel att installera, ej hälsofarlig eller obehaglig
 • Tar liten plats/volym vid installation
 • Böjbar, formbar utan verktyg
 • Lättskuren
 • Undviker köldbrygor
 • Inga specialverktyg och/eller skyddsutrustning krävs
 • Ett enda material mot konvektions -, konduktivitets- och strålningsvärmeförluster
 • Helt dammfri
 • Motverkar kondens
 • Tappar ej isolerings förmåga om den blir fuktig eller blöt
 • Motverkar bakterie- och mögeltillväxt
 • Skydd mot radon
 • Töjer sig inte
 • Tålig yta
 • Lätt att hålla ren
 • Låg vikt, därmed lätt att bära
 • Tunn, därför små volymer och billig att frakta
 • Lång hållbarhet
 • Brandklassad, Euro klass B - s2, d0, EN 13501-1-2002

 

ThermoReflekt är Reflekterande Isolering och skall alltid installeras med luftspalter (10-30 mm), och skarvar samt kanter skall tejpas så att de blir täta för att uppnå maximal effekt.

Brandklassad och certifierad enligt:

 • Euro klass B - s2, d0, EN 13501-1-2002
 • BS 476 Part 7
 • BS 476 Part 6
 • AS/NZS 1530.03
 • ASTM E-84
 • ANSI/NFPA 255
 • UL 723

ETA certifikat>> (extern länk till dropbox)

Produktinformation>>

Monteringsanvisningar>>