FAQ ThermoReflekt

Hur funkar ThermoReflekten?

ThermoReflektens funktion är att aluminiumen reflekterar värmestrålarna och förhindrar strålningsvärmen att absorberas av materialet.. Aluminium reflekterar värmestrålarna till 97%. Nästan alla andra ämnen absorberar värmen istället med 91%.

Tänk att du har ett varmt strykjärn och håller handen nära så kommer du att känna värmen från strykjärnet. Tar du sedan en helt vanlig aluminiumfolie och håller den mellan handen och strykjärnet så kommer du att känna en lägre värme från strykjärnet. Eftersom ThermoReflekten är uppbyggd med luftbubblor mellan ytterskikten av aluminium så det kommer att krävas mycket värme för värmeförlust genom isoleringen skall uppstå.

 

Varför behövs luftspalt?

Om vi tar liknelsen med värmen från strykjärnet igen. Om du lägger handen direkt mot folien så kommer du att känna lite mera värme i handen. Pressar du folien mellan handen och det varma strykjärnet så blir det väldigt varmt. Det beror på att värmen överförs genom konduktivitet. Luftspalterna behövs för att värmeledning inte skall uppstå. Aluminiumfolien reflekterar värmestrålningen och luftspalterna förhindrar värmeöverföringen genom konduktivitet. Luftspalterna skall vara på båda sidorna och upp till 25mm i väggar och 40mm i tak. 

 

Vilken produkt skall jag använda?

Det finns lite olika produkter med olika tjocklekar. För golv skall ThermoReflekt Impakt golv användas om du skall gjuta eller lägga den direkt på plattan och golvspånsskivorna. Till väggar, tak, ventilations- och VVSrör så använder du ThermoReflekt Super, Big, Ultra, Multilager 7. ThermoReflekt Multlager 7 är den med högst R-värde och är 30mm tjock Den tunnaste heter Super och är 4mm. Anpassa val av produkt efter luftspalterna. Störst effekt fås vid luftspalt på 20-25mm i vägg. I tak 40mm. Du får inte högre R-värde genom att ha större luftspalter.

För mer information klicka här>>

Behövs ett ytterliggare tätskikt?

Nej, det behövs inget ytterliggare tätskikt. ThermoReflekten är diffusionstät och ersätter den traditionella byggfolien som används som diffusionsspärr. På så sätt förhindrar du värmeöverföring genom konvektion.

Kan man använda ThermoReflekten som ett komplement till traditionell isolering?

Det kan man med fördel göra. Du får ett ytterliggare isoleringsskikt och en diffusionsspärr. Tänk bara på att ha luftspalt mellan mineralullen och ThermoReflekten för att förhindra värmeöverföring genom konduktion.

Vilken produkt skall man använda till golv?

Skall du gjuta eller lägga den mellan betongplattan och golvskivorna så skall du använda ThermoReflekt Impakt golv. Den har en kraftigare polyetenplast och klarar 14,5kpa i belastning. Den har dessutom bubbelplasten på utsidan som skapar en lite luftspalt, vilket hjälper till att minimera värmeöverföringen mellan ytorna. När man gjuter eller lägger något direkt på aluminiumfolie så förstör man materialets reflektoriska egenskaper och värmen överförs genom konduktion.