RISE rapport på ThermoReflektens egenskaper

RISE rapport på ThermoReflektens egenskaper

RISE (Research Institutes of Sweden AB) har testat ThermoReflektens egenskaper och förhållandet mellan luftspalt och produkt. Beräkningarna genomfördes enligt SS-EN ISO 6946:2017, annex D2 (oventilerad spalt) för vägg och takkonstruktion med tre olika nivåer på värmeflöde. Två olika placeringar och fyra olika folier har studerats. Den Multi-folien som RISE har testat finns inte i Sverige.

Lite intressant från studien var att värmemotståndet /R-värde) är relativt högt även under väldigt liten spaltvidd och sedan planar ut när spaltvidden når 20mm. Vidare framgår också att ThermoReflektens värmemotstånd i vägg med luftspalt på 20mm på båda sidorna för SUPER är 1,4 som kan jämföras med mineralull som ligger på 1,2.

Det man också kan konstatera är att ThermoReflekten en mycket effektiv isolering som inte absorberar fukt, är åldersbeständing, är ångtät, lätt att montera och fri från organiskt material.

Hämta rapporten här>>

2020-11-12 13:07
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)