Produktinformation

ThermReflekt är en så kallad värmereflekterade isolering med en väldigt låg absoberingsförmåga och reflekterar värmestrålningen vilket gör att kylan/värmen inte vandrar i materialet, och det är just den effekten som gör ThermoReflekten så speciell. Isoleringseffekt mäts i form av R-värden (Resistance heat flow=motstånd mot värmeförluster för installationer), varvid hänsyn tas till hela konstruktionen bestående av isoleringsmaterial, byggnadsmaterial och luftrum. R-värdet testas i laboratorier enligt metoden guarded hot box. Ju högre R-värde desto bättre! Isoleringsmaterial har mycket varierande R-värden, och därför är det viktigare att välja isolering utifrån isoleringens R-värde än tjocklek.

En mineralullsisolerad regelverksvägg från 1950-talet och framåt har ett u-värde på mellan 0,38-0,30W/m2K. Att tilläggsisolera på insidan med ThermoReflekt Super med luftspalt på 2,5 cm på båda sidor om ThermoReflekten så får man ner u-värdet till 2,2-2,5 W/m2K. Med ThermoReflekt BIG 2,0-2,4 W/m2K och med ThermoReflekt ULTRA 1,9-2,1 W/m2K. Med ThermoReflekt Multilager 7L uppnår man ett u-värde på 1,6-1,9 W/m2K.

Installationsanvisning:

ThermoReflekten är även en fukt/ångspärr så det är viktigt att man hanterar den enligt gällande byggnormer som en traditionel fukt/ångspärr. Principen för en traditionellt (mineralull) korrekt isolerad vägg är ungefär uppbyggd så här. (räknat från insidan): Ytskikt- ångspärr(plastfolie) - isolering - vinskydd - luftspalt – ytskikt utsida. Ytskikt utsida kan vara tegel, trä eller annat.

Med ThermoReflekten gör du följande:
Ytskikt - luftspalt  - ThermoReflekt - luftspalt - vindpapp - luftspalt  - ytskikt utsida.

För mer information: Monteringsanvisning

 

ThermoReflekt för golvkonstruktion

Om det gäller att isolera ett golv med bjälklager och inte ha något tryck på ThermoReflekten kan du andvända Super, Big, Ultra eller Multilager. Du häftar upp den mellan bjälkarna. Men om du skall gjuta eller lägga golvskivor isoleringen så skall ThermoReflekt Impakt Golv användas.

Läs mer här>>


Dokumentation:

ETA certifikat>> (extern länk till dropbox)

Material Safety Data Sheet (extern länk)


 

Produktbilder