ThermoReflekt för golv

Flerskiktsreflekterande värmeisolering bestående av 1 reflekterande inre skikt av lågemissionsivitets aluminium och yttre skikt av luftbubblor av kraftig polyetylen och med hög motståndskraft mot kompression. Fördelarna med ThermoReflekten är att den förhindrar värmestrålningen från golvvärmen att absorberas av marken/underlaget vilken är en stor energibesparing.

Värmemotstånd: 1,32 m2 K/W. Motsvarar ca 5cm cellplast.

ThermoReflekt Golv Impact för ingjutning under betong.
En isolering med diffusionspärr. Produkten har ETA certifikat ETA - 13/0525 System 3 och DIT 478R/13

Stegdämpning med isolering i samma produkt - Fiberfri, 8.00mm betongisolering bestående av en aluminiumkärna täckt av två kraftiga bubbelplastfolier.

Stegljudsreducering med 26 DB -  ThermoReflekt Golv Impact har en av marknadens bästa stegljudsreduceringsegenskaper, samtidigt som den hindrar golvvärmen att gå ner i konstruktionen.

ETA certifikat>> (extern länk till dropbox)

Safety Material Data sheet ( Extern länk)

 

Produkter

Bilder