ThermoReflekt för Krypgrundsisolering

ThermoReflekten är en värmereflekterande isolering som klarar fuktiga och kalla miljöer. Då den inte består av något organiskt material passar den perfekt till att isolera fuktiga krypgrunder mot både kyla, jordgaser, radon och mögeltillväxt. Isoleringen klarar tuffa miljöer och hantering, och läggs enkelt ut över grundbotten.

ThermoReflekten genom sitt värmereflekterande ytskikt bidrar den till att höja temperaturen i krypgrunden och hålla nere temperaturen i marken. Detta reducerar utvecklingen av jordbakterier och mögelsvampar och även eventuella främmande lukter.

Krypgrundsinstallation.

Lägg den blanka aluminiumsidan upp mot huset.

Montering:
- Rensa marken från organiskt material som kan bilda mögel. Fyll eventuella håligheter men singel. Täck hela marken.

- Vik upp ThermoReflekten i höjd med utsidans marknivå för att förhindra fukt från utsidan. Bevara en luftspalt mellan syllen och Thermoreflekten.

- Skarvarna tejpas med en åldersbeständig tejp eller med vår alu-fix.

- Gör hål i ThermoReflekten på de lägsta punkterna för att förhindra eventuella vattensamlingar.
OBS. Hål skall ej göras vid radonisolering. OBS.

Vid radonisolering skall ThermoReflekten även tätas mot grundmuren.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen