Produktinformation

ThermoReflekt är en så kallad värmereflekterade isolering med en väldigt låg absoberingsförmåga och reflekterar värmestrålningen, och tillsammans med en luftspalt gör att kylan/värmen inte vandrar i materialet, och det är just den effekten som gör ThermoReflekten så speciell. Isoleringseffekt mäts i form av R-värden (Resistance heat flow=motstånd mot värmeförluster för installationer), varvid hänsyn tas till hela konstruktionen bestående av isoleringsmaterial, byggnadsmaterial och luftrum. R-värdet testas i laboratorier enligt metoden guarded hot box. Ju högre R-värde desto bättre. För att få fram R-värdet på konstruktionen med ThermoReflekten så kan man ta 0,3846 X cm luftspalt + R-värdet för Thermoreflekten för att få fram värmemotståndet.

Men detta är ett vilseledande nummer. U- och R-Värde mäter endast KONDUKTIV VÄRME (värme genom fysisk kontakt), men kom ihåg att 90% av all sommarvärme och 75% av all vintervärmeförlust kommer från strålningsvärme - värme som överförs från en värmekälla och rör sig genom luften.

Användningsområden:

Ångspärr, isolering och radonbroms i byggnader. 

Värmereflekterande ångspärr samt isolering utvecklad för bostäder, industrilokaler, VVS och ventilation.

Passar även för torpar- och krypgrunder.
ThermoReflekten kan även användas som ett spärrskikt mot exempelvis fukt, jordgaser, mögel samt radon. ThermoReflekten håller temperaturen mot marken nere och därmed reduceras biologisk aktivitet. Detta bidrar till att passivisera mögelsvampar och jordbakterier av den ökade kylan.

ThermoReflekt ONE används med fördel när man inte kan skapa luftspalt på båda sidorna.

Installationsanvisning:

ThermoReflekten är även en fukt/ångspärr så det är viktigt att man hanterar den enligt gällande byggnormer som en traditionel fukt/ångspärr. Principen för en traditionellt (mineralull) korrekt isolerad vägg är ungefär uppbyggd så här. (räknat från insidan): Ytskikt- ångspärr(plastfolie) - isolering - vinskydd - luftspalt – ytskikt utsida, fasad.

Med ThermoReflekten gör du följande:
Ytskikt - luftspalt  - ThermoReflekt - luftspalt -(befintlig isolering) - vindpapp - luftspalt  - ytskikt utsida, fasad.

För mer information: Monteringsanvisning

ThermoReflekt för golvkonstruktion

Om det gäller att isolera ett golv med bjälklager och inte ha något tryck på ThermoReflekten kan du andvända Super, Big, Ultra eller Multilager. Du häftar upp den mellan bjälkarna. Men om du skall gjuta eller lägga golvskivor på isoleringen så skall ThermoReflekt Impakt Golv användas. Den är gjord av kompressionstålig polyetenplast.

Läs mer här>>

Brandklass Euroclass B-s2,d0:

B   -Ingen övertändning med 300 kW tändkälla. Målad gipsskiva.
s2 -byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser.
d0 -brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen.


Dokumentation:

ETA certifikat>> (extern länk till dropbox)

Material Safety Data Sheet (extern länk)

Teknisk dokumentation DIT 478R/13 Svensk översätning (extern länk till dropbox)

Monteringsanvisning>>

RISE rappport värmemotstånd ThermoReflekt>>


Produktbilder

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen