ThermoReflekt Multilager 7L

Flerskiktsreflekterande värmeisolering bestående av ett 20 mikron tjockt skikt av reflekterande aluminium på isoleringens utsida, tre inre lager av 10 mm polyesterfiber separerad av två lager av aluminium på 13 mikron (7 lager totalt).

R-värde med 2,5cm luftspalt: R-2,1 motsvarar U-värde ca 0,47.

En normal 70-tals väggkonstruktion har ett u-värde mellan 0,38 - 0,30 W/m2K. Med ThermoReflekt Multilager 7L kommer man ner till 0,183 i väggen. Produkten går även att använda i takkonstruktioner vilket är en mycket bra energibesparingsåtgärd.

Teknisk specifikation ThermoReflekt 7L
  Luftspalt 25mm 0,8 m2K/W
  ThermoReflekt 0,50 m2K/W
  Luftspalt 25mm 0.8 m2K/W
R-värde för konstruktion (m2K/W) 2.1 m2K/W
U-Värde för konstruktion (W/m2K) 0,476
Bredd Längd m2 /rulle Tjocklek Vikt /m2
1.20 m 20 m 24 m2 30 mm 360 gr /m2

Övrig produktinformation:

Emissivitet: 0,05 (ASTM C 1371)
Reflektivitet: 0,95% (ASTM C 1371)
Produktens inre resistans: 0,85 (m2ºC / W)
Brandklass: Euroklass B-s2 d-0 (EN 13501-1)
Förbättring av bullernivån ΔLw: 26 dB (ISO 10140, EN 717-2)
Luftljudnivå, Lw, in situ: <58 dB (A) (EN 140-7 EN 717-2)
Vattendiffusionsfaktor:> 1700 (EN 12086)
Ångspärr.
Antistatisk: genererar inte statisk elektricitet.
Rengöring med högt tryckvatten (max 80 bar)
Driftstemperatur från -20ºC till +100ºC.
Ånggenomsläpplighet  metod A. 0,0018
Rivmotstånd: 450 N
Draghållfasthet: 400 MD-N / 50 mm och 350 TD-N / 50 mm