ThermoReflekt Multilager 7L

Flerskiktsreflekterande värmeisolering bestående av ett 20 mikron tjockt skikt av reflekterande aluminium på isoleringens utsida, tre inre lager av 10 mm polyesterfiber separerad av två lager av aluminium på 13 mikron (7 lager totalt).

R-värde 2,17 vid 70mm spaltbredd.

Övrig produktinformation:

Emissivitet: 0,05 (ASTM C 1371)
Reflektivitet: 0,95% (ASTM C 1371)
Produktens värmebeständighet: 0,85 (m2ºC / W)
Brandklass: Euroklass B-s2 d-0 (EN 13501-1)
Förbättring av bullernivån ΔLw: 26 dB (ISO 10140, EN 717-2)
Luftljudnivå, Lw, in situ: <58 dB (A) (EN 140-7 EN 717-2)
Vattendiffusionsfaktor:> 1700 (EN 12086)
Ångspärr.
Antistatisk: genererar inte statisk elektricitet.
Rengöring med högt tryckvatten (max 80 bar)
Driftstemperatur från -50ºC till +100ºC
Smältpunkt: 145ºC
Ånggenomsläpplighet  metod A. 0,0018
Rivmotstånd: 450 N
Draghållfasthet: 400 MD-N / 50 mm och 350 TD-N / 50 mm