ThermoReflekt Multilager 7L

Flerskiktsreflekterande värmeisolering bestående av ett 20 mikron tjockt skikt av värmereflekterande aluminium på isoleringens utsida, tre inre lager av 10 mm polyesterfiber separerad av två lager av aluminium på 13 mikron (7 lager totalt).

Produktens R-värde 0,85 m2ºC /W.

R-värde 2,39 vid 20mm luftspalt på båda sidorna. (R-värde luftspalt 0,77* + ThermoReflekt 0,85 + luftspalt 0,77* = 2,39).

* Lambdavärde oventilerad luftspalt (värmekonduktivitet) 0,026 W/mK. Beräkningsexempel R-värde för luftspalt. 38,461 x meter luftspalt.

Övrig produktinformation:

Emissivitet: 0,05 (ASTM C 1371)
Reflektivitet: 0,95% (ASTM C 1371)
Produktens värmebeständighet: 0,85 (m2ºC / W)
Brandklass: Euroklass B-s2 d-0 (EN 13501-1)
Förbättring av bullernivån ΔLw: 26 dB (ISO 10140, EN 717-2)
Luftljudnivå, Lw, in situ: <58 dB (A) (EN 140-7 EN 717-2)
Vattendiffusionsfaktor:> 1700 (EN 12086)
Ångspärr.
Antistatisk: genererar inte statisk elektricitet.
Rengöring med högt tryckvatten (max 80 bar)
Driftstemperatur från -50ºC till +100ºC
Smältpunkt: 145ºC
Ånggenomsläpplighet  metod A. 0,0018
Rivmotstånd: 450 N
Draghållfasthet: 400 MD-N / 50 mm och 350 TD-N / 50 mm

FAQ, vanliga frågor.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)