Monteringsanvisning

ThermoReflekten ( gäller SUPER, BIG, MULTILAGER och ULTRA ) skall monteras som en tradionell byggfolie enligt gällande byggnorm så att inte mögel eller annan tillväxt uppstår. Använd gärna distansläkt av aluminium/metall eller annan icke organiskt material i fuktiga miljöer för att undvika tillväxt av mögel. Strimlor av ThermoReflekt fungerar ocså bra som distanser.

Normalt är principen för en korrekt isolerad vägg med tradionell isolering (mineralull) räknat från insidan så här: Ytskikt- ångspärr(plastfolie) - isolering - vindpapp - luftspalt – ytskikt utsida.

Med ThermoReflekten gör du följande:
Ytskikt - luftspalt  - ThermoReflekt - luftspalt - vindpapp - luftspalt  - ytskikt utsida. Försök att få till minst 15mm. Större luftspalt skapar bättre R-värde.

Om det är lite utrymme så använd ThermoReflekt ULTRA som isolering. Den bygger på 3 lager av aluminiumfolie och 2 lager av bubbelplast. Den kan även användas om ena sidan kommer att ligga mot ytan. R-värden minskar med ca 30%. Perfekt att använda vid isolering av bilar då utrymmet är begränsat. Om det finns möjlighet till en liten luftspalt skall den vara mot karossen för att på bästa sätt hålla värmen/kylan ute.

Vid renovering se till att det inte finns ett gammalt tätskikt kvar för då finns risken att du bygger in fukt och mögel kan uppstå.

En bra alternativ är att använda ThermoReflekten som en ångspärr och komplettera med en traditionell isolering (mineralull). Se till att du skapar en luftspalt mellan ThermoReflekten och isoleringen för bästa effekt. Om du inte gör en luftspalt så kommer isoleringen att leda kyla/värmen mot ThermoReflekten och konduktiviteten ökar.

Montering av Polynum Impact golv:
Golv och murningsarbeten.
Rullarna rullas ut över hela murverket och fogen tätas med Polyfix-tejp. I fogen med det vertikala yttre elementet ska skivan höjas ca 10 cm. Därefter häller du i kompressionsskiktets murbruk till en tjocklek mellan 5 och 10 cm. För tjocklekar mellan 4 och 5 cm är det lämpligt att installera ett nät i kompressionsskiktet.

Under applikationen kan installatörerna gå på materialet, men de bör ha lämpliga skor och POLYNUM BLH:s yta ska inte ha föremål som kan sticka hål på det (grus, stenbitar, mm…).

Verktyg och monteringstillbehör:

Kniv, häftpistol 12mm klammer, mätband.

För att fästa och täta mot plåt använd dubbelhäftande butyltejp.

För att täta skarvar mm använd aluminiumfolietejp eller vanlig byggfolietejp.

Alternativ 1

ThermoReflekten rullas ut horisontellt. Mät väggen och skär till ThermoReflekten. Tänk på att ta till ca 10cm per regel för att kunna skapa luftspalt.

Börja högst upp på väggen då det är enklare att skära till ThermoReflen vi golvet. Häfta fast ThermoReflekten mitt på regelns insida så att en luftspalt bildas mellan vindpappen och kommande innervägg. Rulla ThermoReflekten runt regeln och häfta igen på regelns mitt så en luftspalt bildas. Häfta även fast ThermoReflekten i övre längsgående regeln. Fortsätt till hela väggen är täckt.

Gör likadant med nästa våd. Häfta fast ThermoReflekten i nedre längsgående regeln. Tejpa skarvarna och över där du har häftat med aluminiumfolietejp för att få ett bra tätskikt.


Alternativ 2

Sätt upp distansbrädor (läkt) på regelns insida för att skapa en luftspalt mellan vindpappen och ThermoReflekten. Skär till ThermoReflekten så att den går över läkten med 5cm. Börja upptill med att häfta fast ThermoRefläkten i övre längsgående regeln. Fortsätt med att häfta fast ThermoReflekten med 10cm mellanrum i distansbrädan. Avsluta med att häfta fast den i nedre längsgående regeln.

Tejpa över skarvar och där du har häftat med aluminiumfolietejp för att skapa ett ordentligt tätskikt.

Använd 12mm klammer.

Ett enkelt sätt att montera ThermoReflekten som tilläggsisolering är att sätta upp läkt horisontellt och eventuellt vertikalt för att skapa luftspalter.


Bildspel

  • Användningsområde för ThermoReflekt
  • Thermoreflekt på vägg
  • ThermoReflekt för tak
  • ThermoReflekt TAK
  • Montering av ThermoReflekt Ultra
  • ThermoReflekt Ultra
  • ThermoReflekt montering
  • Luftspalt