Vilken produkt skall man välja?

SUPER, BIG, ULTRA, MULTILAGER 7L är till för vägg- eller takkonstruktioner. Det går att använda dessa produkter till golvkonstruktioner om man låter den fästas mellan golvreglarna. Dessa produkter är inte lika trycktåliga som IMPACT GOLV som är gjord för ändamålet och klarar hög belastning. Dessutom går IMPACT GOLV att gjutas in i golvkonstruktion.

Att tänka på:
Mycket beror på spaltvidden (bredd på regel) i väggen. Upp till 18mm luftspalt på båda sidorna så är SUPER bästa alternativet. Om du har en standardregel (45mm) så ger Polynum BIG bästa R-värde på 1,52 (U-värde; 0,66). Med en spaltvidd på 70mm totalt och Polynum ULTRA fås ett R-värde på 1,74 (U-värde: 0,57). Multilager 7L ger R-värde 2,17 (U-värde: 0,46).

Benämning Super Big Ultra MultiLager 7L Stenull Stenull
R-värde produkt 0,11 (m2ºC /W) 0,2 (m2ºC /W) 0,43 (m2ºC /W) 0,85 (m2ºC /W) 0,037*** 0,037***
Regelbredd/Spaltvidd 45mm 45mm 70mm 70mm 45mm 70mm
R-värde 1,43* 1,52* 1,74* 2,17** 1,21*** 1,85***
U-värde 0,70* 0,66* 0,57* 0,46** 0,83*** 0,54***
R-värde**** 1,8**** 1,62**** 2,5**** 2,38****

* Datan är hämtad från RISE rapport 9P03149rev. Hänsyn tagen till Kammarens värmebeständighet.
Konduktions-/konvektionskoefficient (relaterat till värmeflödets riktning och kammarens tjocklek).
Strålningskoefficient  Lufttemperatur (varm / kall sida). 20C / 0C. Värmeflöde 10W/m2.
Beräkningarna har genomförts av RISE enligt SS-EN ISO 6946:2017, Annex D.2 (oventilerad spalt).

** Datan är hämtat från RISE rapport 9P03149rev för oventilerad spalt på 20mm + 20mm.

*** Datan är Lambdavärdet för normal stenull enligt leverantörens specifikation. Ingen hänsyn tagen till Kammarens värmebeständighet, lufttemepratur varm / kall sida som skapar ett värmeflöde.

**** R-värdet är beräknat på standardvärde för oventilerad luftspalt 0,026 W/mK.

För en väggkonstruktion så planar R-värdeskurvan ut vid 2,5cm luftspalt om ThermoReflekten och för tak planar den ut vid 3,5cm. Om du lite enkelt vill få fram R-värdet på konstruktionen med ThermoReflekten så kan man ta 0,3846 X cm luftspalt + R-värdet för Thermoreflekten för att få fram värmemotståndet.


Relaterade produkter

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)